Wijzerzin 098
Wijzerzin 098

Loopbaancoaching voor medewerkers

Met de huidige krappe arbeidsmarkt, ben ik ervan overtuigd dat bedrijven moeten durven investeren in open carrièregesprekken met hun medewerkers.

Van loyalty naar employability

Het accent heeft zich immers verlegd van loyalty naar embloyability. Mensen kiezen nu voor werkgevers waarbij hun talenten aangescherpt worden zodat hun eigen ontwikkeling verder wordt bevorderd eerder dan werkgevers waar ze hun hele carrière bij zullen blijven. Onderzoek (An Bollen et al. Loopbaanbegeleiding in bedrijfscontext) wijst dan ook uit dat bedrijven die investeren in loopbaanondersteuning voor hun medewerkers, medewerkers hebben die meer plezier hebben in het werk, minder te kampen hebben met vermoeidheid na het werk , meer tevreden zijn met hun loopbaan en minder de intentie hebben om de organisatie te verlaten.

Herken je volgende uitdagingen in jouw firma?

  • Wat doe ik met medewerkers die langdurig afwezig zijn? Zou ik met hen een gesprek kunnen hebben over hun toekomstige loopbaan?
  • Wat doet ik met medewerkers die in een gouden kooi zitten? Ze doen hun werk niet meer met zin. Welke jobs zouden ze wel nog graag doen, binnen of buiten het bedrijf?
  • Wat moet ik met medewerkers die passen binnen de cultuur van het bedrijf, maar niet op de juiste plek zitten?
  • Ik ben tevreden van mijn medewerkers, maar zou graag weten wat hij/zij écht wil in zijn/haar loopbaan?
  • Ik heb een high potential en zou graag uitzoeken welk loopbaanpad we het best kunnen uitstippelen.

Merk je dat je deze gesprekken niet zelf kan voeren? Of wil je tonen aan jouw medewerker dat je wil investeren in een dergelijk traject? Heb je de indruk dat een externe coach meer vertrouwen schept?

Dan kan loopbaanbegeleiding met een externe coach een oplossing vormen.

Zin om hierover te reflecteren?

Contacteer mij