Wijzerzin 095
Wijzerzin 095

Development Center

Doel van een development center is om te evolueren en niet te evalueren. Bij een development center staat het gedrag centraal. De competenties van een deelnemer worden niet beoordeeld op basis van wat hij zegt goed te kunnen, maar op basis van het observeerbare gedrag dat hij stelt.

Hoe brengen we dit in kaart?

Hoe wordt dit gedrag in kaart gebracht? Het basiskenmerk is de simulatietechniek. Gedurende één dag worden de deelnemers in een neutrale setting geplaatst. Aan de hand van rollenspelen en business cases toont men spontaan hoe men zich typisch gedraagt in een professionele context en welke competenties men daarin aanwendt.

Het is een manier om op een zeer feitelijke manier de talenten en valkuilen van iemand in kaart brengen. Dit is een instrument met een hoge validiteit. Wetenschappelijk onderzoek heeft de validiteit van deze techniek reeds lang aangetoond. Door rollenspelen, business cases, intelligentietesten, persoonlijkheidsvragenlijsten en dieptegesprekken toe te voegen aan het gewone interview, beschikt u over een veel krachtiger en objectiever instrument om inzicht te krijgen in iemands competenties.

Een development center kan zowel voor de werkgever als de werknemer een eye-opener zijn. Men krijgt zicht op sterktes en ontwikkelpunten en men krijgt handvaten aangereikt voor verdere ontwikkeling. Dit inzicht en deze handvaten verstevigen de werkrelatie. Het geeft taal om te spreken over persoonlijkheden, het geeft richting voor de toekomst, …

Wens je meer info?

Contacteer mij dan vrijblijvend voor een afspraak.

Contacteer mij